Obec Břasy
ObecBřasy

Popis realizace poskytování pečovatelské služby

Název a adresa zařízení:

Pečovatelská služba obce Břasy,

provozovatel: Obec Břasy, Břasy 350, 338 24, okres Rokycany

Druh sociální služby: pečovatelská služba

Forma poskytované služby: terénní

Místo a popis zařízení:

Pečovatelská služba Obec Břasy poskytuje terenní služby v DPS 300, DPS 60 a dále pod obec Břasy spadají přilehlé části obce - Stupno, Vranovice, Kříše a Darová.

Pečovatelská služba je vybavena v DPS 300 provozními místnostmi (kancelář, hygienické zázemí, místnost pro praní a žehlení prádla, sušárna)

V prostorách DPS 300 mají uživatelé k dispozici další služby: pedikérka, možnost zavolání kadeřnice do bytu klienta, soukromá ordinace obvodní lékařky a restaurace, kde se mohou klienti stravovat.

Provozní doba pečovatelské služby:

 • pondělí – pátek 7.30 – 16.00 hod.,
 • po domluvě lze přizpůsobit dle individuálních potřeb uživatele.

Popis realizace sociální služby:

Posláním pečovatelské služby je poskytování terénní sociální služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku, tělesného nebo zdravotního postižení a jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby a oddálení jejich umístění do pobytových zařízení sociálních služeb.

Principy služby

 • individuální přístup
 • flexibilita
 • taktnost a citlivý přístup
 • respekt k soukromý klienta
 • dodržování práv uživatelů

Cílová skupina uživatelů:

 • senioři
 • osoby se zdravotním postižením

Věková struktura:

 • dospělí (27- 64 let)
 • mladší senioři (65- 80 let)
 • starší senioři (nad 80 let)

Pravidla poskytování služby:

Každý uživatel při sepisování smlouvy obdrží v písemné podobě vnitřní pravidla poskytování služby, se kterými je podrobně seznámen pověřeným pracovníkem. Svým podpisem stvrzuje, že pravidla přečetl a plně jim porozuměl a zavazuje se tato pravidla dodržovat. Účtování za služby bude probíhat měsíčně k poslednímu datu v měsíci a poskytovatel vystaví uživateli doklad o zaplacení.

Každý uživatel je vybaven potřebnými údaji o pečovatelské službě s kontakty na odpovědné osoby a s aktuálním sazebníkem pečovatelských služeb dle vyhlášky č. 505/2006 Sb. a zákona o sociálních službách č. 108/2006 Sb.

Základem poskytování sociální služby je individuální přístup personálu a ohleduplný postoj k uživateli a respektování jeho soukromí při dodržování veškerých platných legislativních norem a předpisů.

Důležitým úkolem pečovatelské služby je spolupráce s rodinou uživatele.

Základní činnosti při poskytování pečovatelské služby:

 • pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
 • pomoc při osobní hygieně, nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
 • poskytování stravy nebo pomoci při zajišťování stravy,
 • pomoc při zajištění chodu domácnosti,
 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
 • základní sociální poradenství.

Fakultativní činnosti:

 • doprava uživatelů vozidlem obce,
 • zapůjčení chodítka, WC křesla, nástavce na WC,
 • dohled dle potřeby klienta.

Personální zajištění:

 • Sociální pracovnice – zajištění administrativních úkonů,
 • Pracovnice v sociálních službách - přímá obslužná péče

Vyřizování stížností ze strany uživatele:

Při uzavření smlouvy bude uživatel poučen o způsobu podávání stížností a postup při uplatnění stížnosti bude uveden ve smlouvě s poskytovatelem pečovatelských služeb s obcí Břasy.

Kontakty:         

 • Kateřina Soukupová - 607 027  663
 • Yveta Sallerová - 727 844 914
 • Obec Břasy - 371 791 094

Mobilní aplikace

mobilní aplikace

Sledujte informace z našeho webu na svých chytrých telefonech. Využívejte naši novou mobilní aplikaci – V OBRAZE.

Novinky o koronaviru a další aktuality z našeho webu.
Stačí si stáhnout mobilní aplikaci.
×

Mobilní turistický průvodce

Mobilní turistický průvodce

Informace e-mailem

Novinky e-mailem

 • 2286Aktuální počet obyvatel
 • 458Nadmořská výška v metrech
 • 2144Rozloha obce v hektarech
 • 1379První písemná zmínka