Navigace

Obsah

Hrobka Sternbergů.

 

Hrobka rodiny Šternberků byla postavena roku 1808 v čistém empírovém stylu. Postavena byla na mírně vyvýšené terase, aby na ni bylo vidět ze schodiště březinského zámku, kde hrabě pobýval.

Je zde pohřbeno několik příslušníků rodiny, z nichž vyniká Kašpar Maria hrabě ze Šternberka, jeden z nejvýznamnějších přírodovědců první poloviny 19. století. Specializoval se zejména na botaniku, geologii a paleontologii. Je považován za jednoho ze zakladatelů paleobotaniky. Shromáždil rozsáhlé a neocenitelné sbírky nerostů, zkamenělin a herbářových položek, které se staly základem sbírek Národního muzea v Praze, které založil.
Zemřel v roce 1838 na svém zámku v blízké obci Březina.

 

Hrobka se otevírá jen při výjimečných přiležitostech.

Rodový erb na hrobce:

.

 

Mapy:

Mapa