Břasy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Svaz postižených civilizačními chorobami

SSvaz invalidůvaz postižených civilizačními chorobami, klub Břasy má v současné době 38 členů. Výbor klubu se schází dle potřeby.

Členské schůze klub mívá 2x ročně,jinak se  schází při jubilejích svých členů, kdy oslavencům předává dárečky a tradičně jim dělá radost písničkou v Plzeňském rozhlase.

Setkání klubu pravideně navštěvuje starosta, dalšími hosty bývají děti z MŠ, které předvedou své pásmo písniček a tanečků.