Břasy - Zjednodušená verze stránek
Nastavení velikosti písma
+

Knihovna

knihovnaStupenskou knihovnu založil Osvětový spolek ve Stupně, 28 června   r. 1879. Z počátku si mohli půjčovat knihy pouze členové spolku. Základem knihovny bylo 25 svazků. Po roce už to bylo 58 svazků, a v roce 1900 měla knihovna 75 svazků knih odborných, 360 knih zábavných a řadu odborných časopisů.
Od roku 1899 si knihy mohli půjčovat i nečlenové osvětového spolku, tedy všichni čtenáři, kteří se do knihovny přihlásili. Jedním, ze zakládajících členů spolku, tedy i knihovny, byl prof. František Bartovský, otec prof. Josefa Bartovského, pedagoga, hudebního skladatele a autora Stupenské polky.

Knihovna pravidelně pořádá:

  • Noc s Andersenem
  • Pasování prvňáčků na čtenáře
  • besedy pro ZŠ a MŠ

Knihovna ve Stupně byla několikrát oceněna v soutěži Vesnice roku, které se obec pravidelně účastní. Knihovna provozuje vlastní internetové stránky: www.knihovnastupno.webk.cz./

..