#

Navigace

Obsah

Obecně závazné vyhlášky

Obecně závazná vyhláška Obce Břasy č. 4/2019 o poplatku za komunální odpad

Obecně závazná vyhláška č. 3/2019 o stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,využívání a odstraňování komunálních odpadů a nakládání se stavebním odpadem na území obce Břasy

Obecně závazná vyhláška č. 2/2019 o místním poplatku z pobytu

Obecně závazná vyhláška č. 1/2019 o místním poplatku ze psů

Obecně závazná vyhláška č. 1/2018, kterou se zrušuje obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

Obecně závazná vyhláška obce Břasy č. 3/2017, kterou se stanoví školský obvod Základní školy a mateřské školy Stupno

Obecně závazná vyhláška Obce Břasy č. 2/2017 o nočním klidu

Obecně závazná vyhláška č.1/2015 o vedení technické mapy obce

Obecně závazná vyhláška obce Břasy č. 4/2014,kterou se stanoví systém komunitního kompostování a způsob využití zeleného kompostu k údržbě a obnově veřejné zeleně na území obce.

Obecně závazná vyhláška č.3/2013 O POUŽÍVÁNÍ OBECNÍCH SYMBOLŮ

Obecně závazná vyhláška Obce Břasy č. 2/2012 kterou se stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství v obci Břasy

Obecně závazná vyhláška č.2/2011 o výherních hracích automatech

Obecně závazná vyhláška č.1/2009 o zákazu alkoholu

Obecně závazná vyhláška č.1/2008 o stanovení koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti