#

Navigace

Obsah

Informace k současnému stavu sanací důlních děl v obci Břasy

Typ: ostatní
.

Sanace řady důlních děl na Břasku nebyla v mnoha případech po skončení těžby realizována a muselo například v nedávné době dojít k zabezpečení několika propadů bývalých dolů vlastníky pozemku, aby nedošlo k nějakému neštěstí. Řada důlních děl také byla v minulosti využívána na černé skládkování odpadů v rámci obce i celého okresu. V letech 2011 - 2014 byla v řízení navržena sanace neutěšeného stavu bývalého dolu Terezka ve Vranovicích a obdobně v letech 2017 - 2019 byla navržena sanace dolu Klementka na Baště. Obec v obou případech sledovala zájem vlastníka o zajištění sanace pozemků, včetně vyřešení černé skládky.

 Na základě upozornění obyvatel z dubna 2019 provedla obec řadu kroků k zajištění odpovídajícího sanování dolu na Terezce ve Vranovicích, zvláště ohledně nepříjemného prášení naváženého materiálu a tím nepříjemného otravování života hlavně občanů žijících v blízkých nemovitostech. Stavební úřad MěÚ Radnice provedl za účasti zástupců obce a realizátora sanace a hlavního vlastníka pozemku Západočeských uhelných dolů kontrolní prohlídku stavby a byla nařízena řada nápravných opatření a vydána stavebním úřadem příslušná rozhodnutí. Stavební úřad vyzval stavebníka Západočeské uhelné doly k bezodkladnému zajištění věcí souvisejících s okolními pozemky. Obecní úřad po realizátorovi sanace zase požaduje co nejrychlejší dodělání a pokrytí prostoru odpovídajícím materiálem, který nebude znepříjemňovat život občanů prachem. Obecní úřad navíc informoval o zajištění hlídání odpovídající sanace i příslušné orgány životního prostředí Městského úřadu v Rokycanech a Krajského úřadu Plzeňského kraje, jak k sanaci ve Vranovicích, tak k připravované sanaci na Baště.

Sanace odklizu Klementka na Baště projde také v nejbližší době kontrolou plánovanou Stavebním úřadem MěÚ v Radnicích, o kterou ho obecní úřad požádal. Na Baště je vlastníkem pozemku Česká republika - Lesy ČR a ty požádaly Západočeské uhelné doly o sanaci pozemku, kdy vyrovnáním plochy dojde pro vlastníka pozemku k lepšímu využití současných složitě obhospodařovaných strmých strání dolu.

Obec musí obecně dodržovat legislativu a na základě řady ustanovení se snažit o zlepšování životního prostředí. Současnému zastupitelstvu a vedení obce není problematika životního prostředí cizí a zajišťuje mnohá opatření k jeho zlepšení. Na základě podnětu, který od občanů obecní úřad dostal, byla vyvolána řada jednání a na základě vydaných rozhodnutí se budou řešit nápravná opatření. Není ale potřeba vyvíjet aktivity, které v mnohém až provokují a vytváří zbytečně nepříjemnou atmosféru s velmi zavádějícími závěry vytvářených mnohdy u piva bez odpovídající znalosti věci. Například žádný radioaktivní odpad se na Břasích neukládá, certifikovaný ukládaný materiál (granulát - popílek) má provedené zákonné zkoušky a obec žádá i o provedení dalších odborných rozborů a kontrol, které uhradí z vlastního rozpočtu. Věřím, že společným zájmem občanů i vedení obce, je mít krásnou a zdravou obec i okolí.

Pokud tedy máte nějaké nejasnosti, nebo potřebujete něco vysvětlit ohledně výše uvedené problematiky, napište oficiálně dotaz nebo si domluvte jednání na obci k získání informací. Zkusme se nestrašit, ve všech realizacích se najdou určitě nedostatky a ty najdeme i u prováděných sanací, vše je ale řešitelné a nechte si třeba zaslat návrh na dokončení prováděné sanace ve Vranovicích.

 

Miroslav Kroc

starosta obce


Vytvořeno: 12. 7. 2019
Poslední aktualizace: 12. 7. 2019 07:32
Autor: