Navigace

Obsah

SDH Kříše .

O založení hasičského sboru ve Kříších se zasloužil pan František Bartovský, řídící učitel, který zde působil v létech 1886 - 1908.

24. dubna 1887 - se konala ustavují schůze ve školní budově, kde učitel František Bartovský seznámil zájemce o členství  v hasičském sboru se stanovami a byl ustaven prozatímní výbor.

 

V současné době má zásahová jednotka 12 členů.

 

Mladí hasiči

Družstvo mladých hasičů má u našeho sboru již velkou tradici. Poprvé bylo založeno v roce 1971, tehdy mezi prvními na okrese Rokycany. Působilo až do roku 1993. Obnoveno bylo v roce 2002 a díky neutuchající snaze vedoucích funguje dodnes. 

Kdo by měl zájem se přihlásit do družstva mladých hasičů, neváhejte nás kontaktovat.

 

Kromě zásahů pomáhá sbor zajišťovat různé aktivity: závody, akce pořádané obcí, Memoriál Vladimíra Procházky, tradiční ples atd.

 

SDH Kříše provozuje vlastní internetové a facebookové stránky, kde můžete sledovat jejich činnost:
http://www.hasici-krise.estranky.cz/

https://www.facebook.com/SDHKrise/

..